Faiben Fundación de Apoio á Infancia e ao Benestar é unha entidade privada sen ánimo de lucro declarada de interese galego e unha das organizacións de referencia no ámbito da protección da infancia en Galicia. ler máis

protexemos a nenas, nenos e adolescentes en risco

A través de tres casas de familia, ofrecendo un entorno seguro, un clima de protección afectiva e un espazo acolledor no que vivir temporalmente nunha casa de familia...

defendemos o dereito a vivir en familia

Acompañando aos proxenitores para lograr situacións familiares protectoras, promovendo experiencias de vida familiares estables ou a formando a familias para a adopción...

acompañamos aos mozos e mozas ex tutelados

Prestando apoio emocional, na inserción laboral, no lecer, nos estudos, na mellora das competencias e habilidades para afrontar o comezo dunha vida autónoma...

QUERES UNIRTE?

O teu respaldo danos forza para seguir loitando. Comprométete con nós pola infancia e a adolescencia en desprotección.

QUERO FACERME SOCIO/A
OUTRAS FORMAS DE COLABORAR

Últimas Novas