Os equipos formados por profesionais de diferentes eidos (psicoloxía, pedagoxía, educación social, traballo social, etc.) traballan cada día por mellorar a situación dos nenos e nenas en desprotección, a través dos distintos programas da entidade:

dirección e padroado

Somos unha fundación privada, independente e sen ánimo de lucro, dirixida por Ángel Martínez Puente e un equipo coordinador formado polo Responsable de Xestión, as Directoras das Casas de Familia e Responsables dos diferentes servizos e gobernada por un padroado formado por 12 persoas de diferentes ámbitos profesionais. Co seu apoio e asesoramento, traballamos polos dereitos da infancia.

dirección

Ángel Martínez Puente

É unha persoa referente no sector de protección á infancia en Galicia. Participou na xeración e impulso de numerosas iniciativas a favor da infancia:

En 1976 participou na posta en marcha de “Mensaxeiros da Paz” en Galicia, que supuxo a apertura das primeiras Casas de Familia na nosa Comunidade como alternativa aos grandes internados da época.

En 1979 foi cofundador do “Colectivo Galego do Menor”, asociación que uniu á maioría dos Centros de menores para mellorar a atención ás nenas e nenos desde a reivindicación dos seus dereitos ante a Administración e o impulso da formación continua.

En 1980 participou na creación de “Fogares LAR”, que chegou a converterse na primeira rede galega de Casas de familia constituída por 14 Casas distribuídas ao longo de todo o territorio galego.

En 1996 foi cofundador da Fundación “Meniños”, impulsando os Programas de adopcións especiais tanto a nivel nacional como internacional.

En 1998 participou na creación de “Arela, Iniciativas de apoio á Infancia”, mantendo o seu compromiso coas Casas de familia e co impulso ao Programa de adopcións especiais.

En 2008 foi cofundador de Faiben, da que é Director e educador ata a actualidade.

padroado

Lourdes Martínez Lage (Presidenta)

Ramón García Seara (Secretario)

Carlos Suárez Díaz (Tesoureiro)

vogais:

Juan L. Medín Roca
Juan M. Martínez Puente
Ángeles Suárez Muñiz
Iago Seara Morales
Julio Iglesias Vilariño
Alejandro Rubín Carballo
Enrique Martínez Reguera
Carmen Zamora Castro
Alberto González-Abraldes