Elixe o importe do teu donativo

Forma de pago

Tarxeta

Bizum (código 03609)

Transferencia bancaria á conta ES55 2080 5000 6630 4030 2803

Introduce os teus datos persoais para achegarte o certificado

Transparencia informativa

Quero manterme informada/o a través por correo electrónico coa recepción de:

A memoria de actividades de Faiben (anual)

Boletín informativo e/ou avisos de campañas (ocasionais)

Consentimento

Son maior de idade

Acepto a política de privacidade