A Deputación de Pontevedra apoia o Programa de Acompañamento a Familias de Orixe

Fri, Dec 24, 2021

Read in 1 minutes

No marco das subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito social na provincia de Pontevedra, no ano 2021.

A Deputación de Pontevedra apoia o Programa de Acompañamento a Familias de Orixe

A Deputación de Pontevedra concedeu a Faiben unha subvención para o desenvolvemento do Programa de Acompañamento a Familias de Orixe, dirixido á mellora das habilidades e circunstancias que permitan a reintegración familiar en condicións de protección e seguridade