A Deputación de A Coruña apoia o Programa de Acompañamento a Familias de Orixe no 2023

Wed, Aug 2, 2023

Read in 1 minutes

Subvención concedida no marco das subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas e servizos en materia de servizos sociais na provincia de A Coruña, no ano 2023.

A Deputación de A Coruña apoia o Programa de Acompañamento a Familias de Orixe no 2023

A Deputación de A Coruña colabora un ano máis co Programa de Acompañamento a Familias de Orixe, dirixido á mellora das habilidades e circunstancias que permitan a reintegración familiar en condicións de protección e seguridade aportando 5.104,36 euros (coeficiente de financiamento 0,8).