A Deputación de A Coruña colabora co Programa de Acompañamento a Familias de Orixe

Wed, Jun 22, 2022

Read in 1 minutes

A subvención concédese no marco das subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas e servizos en materia de servizos sociais na provincia de A Coruña, no ano 2022.

A Deputación de A Coruña colabora co Programa de Acompañamento a Familias de Orixe

A Deputación de A Coruña colabora un ano máis co Programa de Acompañamento a Familias de Orixe, dirixido á mellora das habilidades e circunstancias que permitan a reintegración familiar en condicións de protección e seguridade.