Faiben Fundación de Apoio á Infancia e ao Benestar é unha entidade privada sen ánimo de lucro declarada de interese galego e unha das organizacións de referencia no ámbito da protección da infancia en Galicia.

A través do modelo de acollemento residencial en Casas de Familia, loitamos para que os nenos e nenas en situación de risco ou desprotección poidan recuperar a súa andaina familiar, deixando atrás os motivos que provocaron a separación e ofrecéndolles todo o apoio e acompañamento que precisen na construción dos seus propios proxectos de vida.

identidade

Definímonos como unha entidade firme e reivindicativa, comprometida coa infancia e a adolescencia en situación de risco e desprotección desde unha visión de xustiza social.

Traballamos polo dereito dos nenos, nenas e adolescentes a ser membros dunha familia que lles proporcione afecto, seguridade e estabilidade, apostando pola incondicionalidade e o afecto para cos nenos e nenas como sinais de identidade.

valores

compromiso

Coa defensa dos dereitos da infancia, desde unha óptica de independencia e xustiza social, reivindicando o interese superior dos nenos, nenas e adolescentes.

incondicionalidade

Con cada neno, nena e adolescente, poñendo en valor cada relación persoal como única e moi valiosa, máis aló do tempo que pasa nos programas de Faiben.

mellora continua

Como compromiso pola calidade e a calidez, a apertura ao cambio e a innovación, para atopar respostas ás necesidades dos nenos, nenas e adolescentes e as súas familias.

historia

Faiben nace en maio de 2008, da man de diversos profesionais de ampla e contrastada experiencia no sector da infancia en desprotección en Galicia.

Desde entón, fomos incorporando e mellorando programas e servizos, tratando de afrontar os novos retos dunha realidade social en constante cambio.
Historia